Maria Josefa Samà


Detall de la il.lustració del Parc Samà pel conte de Cambrils. Work in progress!