L'Amor Perdut


Els treballs a l'Escola de la Dona. Portada per un CD basada en una cançó escollida per nosaltres. Jo em vaig inspirar en "Carícias de Sal", del grup flamenc Las Migas. 
Posteriorment, i fent un anàlisi personal, aquesta il.lustració l'he titulada l'Amor Perdut. Per tots aquells amors impossibles que van ser possibles, perfectes i intensos en algun moment de la seva curta vida.

"L'amor Perdut". (Amor Perdido). Para todos esos amores que, sabiéndose imposibles desde un principio, fueron posibles, perfectos e intensos durante su corta vida.

Aquarel.les i llapis de color
Copyright Laia Ferraté